arrow_drop_up arrow_drop_down

Actievoorwaarden en spelregels

1. Winacties worden uitgeschreven door Positive Tone gevestigd te Tilburg. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.


2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.


3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.


4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.


5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven


6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.


7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.


8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.


9. Winnaars worden binnen 8 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen.


10. Positive Tone kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.


11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.


12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.


13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door Positive Tone voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.


14. De beelden die gemaakt worden op de bruiloften van de winnaars mogen door Positive Tone gebruikt worden voor commerciele doeleinden. 


15. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Positive Tone.


16. Positive Tone handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.


17. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.


19. Voor vragen mag contact opgenomen worden met Positive Tone 

Telefoonnummer: 020-2101111
E-mail: info@positivetone.nl